Nhà tài trợ

Cảm ơn bạn đã quan tâm và liên hệ với Chăn Chuối.

Nhà tài trợ

Cảm ơn bạn đã quan tâm và liên hệ với Chăn Chuối.

Là những người trẻ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, chúng mình đã rất may mắn khi được tiếp xúc và học hỏi với thế giới ngoài kia,cũng chính vì vậy Chăn Chuối nhận ra nền giáo dục giới tính nước nhà vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Là những người trẻ và nhiệt huyết với đất nước và con người,Chăn Chuối quyết tâm chia sẻ những thông tin, kiến thức thực tế hữu ích và văn hoá về tình dục tiếp cận gần hơn đến các tầng lớp xã hội khác nhau tại Việt Nam, vì chúng ta ai cũng có quyền được có một cuộc sống an toàn và hạnh phúc hơn.

Hãy cùng đồng hành với Chăn Chuối để giúp đỡ nhiều người Việt Nam hơn nữa với những sản phẩm dịch vụ thông tin hữu ích.

Sponsorship Opportunities

#1 – Tài trợ theo tập
5 giây quảng cáo khi bắt đầu show cùng với logo và đường link trong phần mô tả dưới video.

#2 – Quảng cáo
30 giây quảng cáo cùng logo vào phần đầu hay giữa video cùng link trong phần mô tả phía dưới video.

#3 – Video chuyên dụng, review, feedback
Chăn Chuối tạo nội dung và sản xuất theo tập hoặc series dựa trên nhu cầu của quý công ty nhưng vẫn phù hợp với các tiêu chuẩn tại Chăn Chuối.

Scroll to Top